Baltik Super Star – Petrohrad, Rusko – 25.-30.04.2019

Pozice 10 ročníku mezinárodní soutěže populárních popových umělců

„BALTIC SUPER STAR“

25.-30. duben2019

v rámci Mezinárodního festivalu festivalů „Baltské extravagance“

Mezinárodní soutěž umělců populární písně, jejíž činnost je zaměřena na úplném zpřístupnění mladých tvůrčích jednotek, realizaci stanovených tvůrčích plánů a projektů, jakož i formování a sjednocení tvůrčích svazů mladých lidí z různých zemí se koná od 25. do 30. dubna 2019 ve městě St. Petersburg, Rusko.

Soutěž se skládá ze tří etap.

První fáze: přijímání žádostí (podle předpisů) zaslaných na adresu organizačního výboru.

Druhá fáze: odevzdání počtu soutěžících vybraných při prvním výběru žádostí v každé zemi.

Třetí etapa: 1 semifinále, 2 semifinále a finále.

 1. Pravidla účasti
 2. Účast v soutěži jsou pozváni umělci populárních písní od 16 let (sólisté, duety, vokální skupiny)
 3. Předběžný výběr účastníků provádí organizační výbor na základě dříve odeslaných podkladech a audio a video materiálů.
 4. K účasti v soutěži není dovoleno více než tři umělci za zemi, výjimkou je organizující země, která má právo předložit nejvýše čtyři umělce z každého regionu
 5. Oficiální přihlášky a soutěžní materiály k účasti v soutěži musí být zaslány nejpozději do 15. března 2019
 6. Konkurenceschopné materiály a dokumenty:
 7. a) tisková zpráva soutěžícího – biografie
 8. b) fotografie 4-5 kusů. jpg formát
 9. c) fotografická koláž nebo klip na jednu z provedených skladeb
 10. d) 3 soutěžní písně: 1) píseň jakéhokoli žánru zvoleného umělcem v jazyce země reprezentovaném  umělcem; 2) světový hit, provedený v původním jazyce; 3) vlastní píseň (píseň napsaná speciálně pro soutěžícího v jakémkoli jazyce) nebo píseň v jakémkoli jazyce (finále). Délka každé skladby by neměla přesáhnout 3,5 (tři a půl minuty). Zvukové záznamy musí být zaznamenány ve formátu AUDIO (WAV) na CD nebo na paměťové kartě
 11. e) Kreativní biografie soutěžícího
 12. f) kopie cestovních pasů (posledních dvou stran) soutěžících a jejich doprovodných osob
 13. g) reklamní materiál: plakát a fotografie soutěžícího v elektronické podobě, video prezentace účastníka nebo země, video sekvence pro skladby nebo klip.
 14. Veškeré materiály zaslané na adresu organizačního výboru nejsou vráceny a nejsou kontrolovány. Příspěvky po tomto termínu nebudou přijaty.

Ii. Organizace a řízení soutěže.

 1. První výběr (casting) je držen v každé zemi nezávisle! K organizátorovi budou zaslány následující položky: krátká kreativní biografie, fotky slušné kvality, odkaz na stránku v sociálních sítích, kopie pasů (posledních dvou stran) soutěžících a jejich doprovodných osob, video prezentace nebo plakát, koláž. Pošlete materiály jedním písmem
 2. Poté, co pořadatel obdrží materiály, soutěžící obdrží oficiální výzvu k účasti v soutěži. Vízum pro účastníky je zdarma.
 3. 1. a 2. kolo soutěže se konají veřejně v jeden soutěžní den na jednom z nejvýznamnějších koncertních míst v Petrohradě
 4. V prvním kole soutěžící zpívají píseň podle svého výběru v úředním jazyce země interpreta. Ve druhém kole se celosvětový hit uskutečňuje v původním jazyce, ve finále – píseň napsaná speciálně pro závodníka nebo soutěžící v jakémkoli jazyce.
 5. Vítěz se stane kandidátem na Mezinárodní hudební ceny Angel of Hope 2019.

Přítomnost zvukových záznamů zajišťuje soutěžící.

 1. Při příjezdu do Petrohradu před losováním soutěže předá účastník soutěže ředitelství festivalu s nositeli koncertních zvukových záznamů, aby zajistila časovou kontrolu provedených prací, videozáznamy pro provedené skladby nebo video.
 2. Nahrazení děl předložených pro soutěž může být provedeno pouze písemnou žádostí a nejpozději jeden měsíc před zahájením soutěže.
 3. Rozhodnutí poroty je otevřeno, je prováděno bodováním na 10bodovém systému. Složení a předpisy o práci mezinárodní poroty jsou schváleny organizačním výborem festivalu.

Každá píseň je ohodnocena v 10bodovém systému. Průběh výsledku je určen mezinárodní porotou. Do finále postupuje zpěvák dosahující  maximální počet bodů (ne více než 50% z celkového počtu soutěžících)

 1. Vyhodnocení výkonů je aritmetický průměr známky členů poroty. Průměrný skóre se přepočítá a zobrazí bez zohlednění nadhodnocených a podceňovaných hodnocení v případě, kdy se odhady poroty výrazně liší.
 • Po dobu trvání všech soutěžících, jejich účastníků, členů poroty a zvláštních hostů se poskytuje ubytování, snídaně – formou bufetu, exkurze, transfer, slavnostní večeře na náklady organizačního výboru
 • Pořadí soutěžících je určeno losováním
 • Náklady související s cestou soutěžícího a jeho strany jsou poskytovány přímo soutěžícím a stranou, která ho vede.
 • V době finálové soutěže zajišťuje organizační výbor makeupu a stylistku soutěžícího
 • Soutěž je pokryta akreditovanými médii.
 • Televizní verzi soutěžních dnů a galakoncertu zajišťuje partnerská společnost VG Production Music • (Česká republika)
 • Žádosti o účast jsou přijímány na: E-mail: narimodels@volny.cz , tel: 602 358 389
 1. I. Porota soutěže.

Mezinárodní porotu tvoří ředitelka festivalu na základě smluvních vztahů mezi populárními  zpěváky, skladateli, básníky, manažery, producenty, novináři, veřejnými a politickými představiteli, zástupci tvůrčí inteligence, kteří jsou mezinárodně uznávaní a přispívají k popularizaci myšlenek festivalu.

Kvantitativní složení poroty v roce 2019 – ne více než 10 osob, včetně

Předseda poroty, odpovědní a technici sekretáři poroty. Předseda poroty je zvolen tajným hlasováním všech členů poroty před festivalem.

 1. Hodnotitelská kritéria se schvalují členy poroty den před soutěží.
 2. Vítěz Grand Prix je jediný a je určen nejvyšším počtem bodů, které získal
 3. Zasedání mezinárodní jury jsou otevřená, rozhodnutí poroty je konečná a nepodléhá revizi.
 4. Rozhodnutí mezinárodní jury jsou dokumentována protokoly. Protokoly mezinárodní poroty jsou uchovávány v ruštině a uchovávány v ředitelství festivalu po dobu jednoho roku.

                                                          Ceny  .

 1. Podle výsledků soutěžních výkonů a výsledných hodnocení se udělují následující ceny:
 2. a) GRAND PRIX – průměrné skóre nejméně 9,9 – 1000 (tisíc) EURO, zvláštní cena, diplom majitele Grand Prix
 3. b) 1 cena – průměrná známka 9,75- 9,85 – 500 (pět set) EURO, zvláštní cena, diplom laureáta soutěže
 4. c) 2 ceny – průměrné skóre 9,5- 9,70 – 400 (čtyři sta) EURO, zvláštní cena, laureátský diplom
 5. d) 3. cena – průměrné skóre 9.10 -9.45-300 (tři sta) EURO, zvláštní cena, diplom laureáta soutěže
 6. e) Cena diváků – zvláštní cena, laureátský diplom
 7. f) Cenu sympatií novinářů – zvláštní cena, laureátský diplom
 8. g) Soutěžící, kteří dorazí do finále, obdrží cenné dary a diplomy finalistů soutěže.
 9. h) Není-li na základě rozhodnutí Mezinárodní poroty možné určit účastníka, který splňuje požadovaná kritéria pro udělení ceny (včetně „Grand Prix“), cena nebude udělena, cena může být rozdělena, kromě GRAND PRIX. Pokud žádný ze soutěžících nezaznamenal body potřebné k udělení Grand Prix, cena nebude udělena.
 10. i) Rozhodnutím ředitelství festivalu a mezinárodní poroty se vítěz Grand Prix účastní slavnostního koncertu slavnostního uzavření festivalu bez zaplacení poplatku za představení.

Ii. Zvláštní ceny a ceny organizátorů, sdružení, podniků různých forem vlastnictví, sdělovacích prostředků, vynikajících kulturních osobností a umělců popové hudby se uskutečňují se souhlasem ředitelství festivalu a mezinárodní poroty. Výše pojistného nesmí být nižší než 500 Euro

Iii. Poznámky.

 1. Organizační výbor není odpovědný za užívací práva –  deklarované práce konkurentů
 2. Účastník soutěže (semifinálový, finálový) umožňuje organizačnímu výboru využít jeho image k výrobě propagačních produktů a souhlasí s tím, že bude používat své jméno v souvislosti se soutěží
 3. Účastník uděluje organizačnímu výboru právo:
 4. a) k veřejnému užívání děl podaných v soutěži a předvádění na informační, reklamní a jiné účely
 5. b) reprodukovat prostřednictvím jakéhokoli média a jakýmkoliv způsobem, který by účastníkům soutěže nepoškodil způsobem, který se uskutečnil,
 6. c) vyrábět audio a video produkty na základě koncertních a soutěžních představení, za účelem distribuce propagačních materiálů soutěže.
 7. Tyto pravomoci se rozšiřují a působí po celém světě.
 8. Účast na soutěži znamená úplné a bezpodmínečné přijetí všech pravidel tohoto nařízení
 9. Účastník soutěže (laureát), který obdržel finanční odměnu, není způsobilý účastnit se následujících soutěží Mezinárodního festivalu festivalů „Baltic extravaganza“ v Petrohradě po dobu 3 let.
 10. V případě nedodržení pravidel tohoto nařízení může být soutěžící diskvalifikován.
 11. Diskvalifikace v soutěži:
 • porušení pravidel tohoto nařízení;
 • poškození obrazu festivalu;
 • nepřítomnost soutěžící na zkouškách
 • odchylka od plánovaného výkonu, jako tomu bylo u zkoušek
 • porušování autorských práv, konflikt s porotou, organizátoři, sponzoři;
 • tlak na porotu, organizátory, sponzory, aby získali preference;
 • neslušné nebo vulgární chování vůči členům organizačního výboru, členům poroty a veřejnosti;

Rozhodnutí o vyloučení rozhoduje organizační výbor festivalu.

 1. Při opakovaném tisku materiálů a jejich použití v jakékoliv formě, a to i v elektronických médiích, stejně jako na internetu, je povinný odkaz na Mezinárodní festival festivalů „Baltská extravaganza“.
 2. Účastníci (jednotliví umělci), kteří se mohou účastnit soutěže, a doprovodné osoby jsou povinni uhradit organizační poplatek ve výši 380 eur. Organizační poplatek musí být zaplacen nejpozději 21 dní před začátkem soutěže.

Poznámka: v případě odmítnutí účasti v soutěži se registrační poplatek nevrací.

 1. Rezervace hotelu a transfer (letiště – hotel – letiště) poskytuje organizační výbor.
 2. Všechny platby a bonusy jsou vypláceny v ruských rublech.
 3. Povinná účast všech soutěžících na charitativních akcích pořádaných během festivalu.

 

Chci být zastupován
Spolupráce se zpěváky a s kapelami

Zastupujeme i další hvězdy českého showbussinesu, mezi naše klienty patří producent Jarek Šimek, kapela Pozdní sběr nebo zpěvačku Michaelu Noskovou.