23-26.9.2011 Vastok bazar - Krym 111

Mezinárodní pěvecký festival Vastok bazar – Krym, město Jalta v druhé polovině září 2018

Zakladatelem je ministerstvo kultury Republiky Krym a pořadateli pak Centrum národního umění , Krymská filharmonie a státní akademické hudební divadlo  a autonomní nekomerční  organizace hudebně televizní  krymsko-tatarská společnost „ Milet „

Mohou se přihlásit sólisté i skupiny zpívající národní, či etnické písně- věk od 16 let

Do 1, srpna je nutné na adresu: narimodels@volny.cz nebo v jazyce ruském na adresu:  295034 Ruská federace, republika Krym, město Simferopol, ul-. A. Něvského 11A, e-mail: vostokbazar.crm@gmail.com , následující materiály :

  • Vyplněnou přihlášku
  • Kopii cestovního pasu
  • Profesionální životopis
  • Audio záznam 3 soutěžních písní :

první  a druhá píseň v rodním jazyce, první by měla ukázat na kulturní tradice národa, druhá pak na  současný trend národa. Třetí píseň – světový hit  opět v rodném  jazyce.

Písně v délce do 3:30 min. zpívané na základ. Zpěvák může mít tanečníky či zpěváky vokálů.

15.srpna komise vybere finalisty  jedoucí na festival.

Účastníci vybrané ředitelstvím festivalu, pak vystupují i na jiných místech v rámci festivalu. Zpěvák má mít písemný souhlas autorů písní s její realizací na festivalu, i na odvysílání těchto písní, natočení DVD,… není-li autorská.

Poplatek je u sólistů 19.000 Rbl ( 6.900,-Kč )  , soubory 16.000 rbl  ( 5.800,-Kč ) z každého člena .

22 a 23. září zpívá se píseň národní v rodném jazyce v libovolné aranžmá – 1 semifinále

24.září  zazpívá píseň světový hit v libovolné aranži v jazyce rodném – 2 semifinále

  1. září světový hit v rodném jazyce, případně píseň ze semifinálových kol – 1 finále

Porota hodnotí jak hlasové, tak scénické provedení písní a bude max. 17 členná. Hlasování poroty není otevřené a vždy se vyhotovuje protokol z hlasování poroty.

Držitel Velké ceny obdrží nový byt v Jaltě, republika Krym

  1. místo je ohodnoceno diplomem a 200.000 rbl ( 72.600,-Kč)
  2. místo je ohodnoceno diplomem a 150.000 rbl( 54.500,-Kč)
  3. místo je ohodnoceno diplomem a 100.000 rbl ( 36.300,-Kč)

ostatní finalisté pak obdrží diplom účastníka festivalu

Také mohou obdržet ceny od sponzorů a organizacích republiky Krym.

Cestu do místa konání a zdravotní pojištění (cca.5 dní),si hradí každý účastník sám.

Festival se bude vysílat jak v republikové televizi, tak státní Ruské, ale i zahraničních.

Upozornění: na cestu je potřeba si obstarat vízum do Ruské federace – tj. zaslat mi kopii pasu, který musí mít platnost ještě 6 měsíců po návratu, udělat si zdravotní pojištění na celou dobu pobytu , dovyplnit vízovou anketu. Kterou zašlu, tu pak vytisknout, podepsat, opatřit pasovou fotkou a předat mě spolu s pasem k vyhotovení víza s poplatkem 1.000,-Kč.

Změna termínu konání festivalu vyhrazena.

Chci být zastupován
Spolupráce se zpěváky a s kapelami

Zastupujeme i další hvězdy českého showbussinesu, mezi naše klienty patří producent Jarek Šimek, kapela Pozdní sběr nebo zpěvačku Michaelu Noskovou.