St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 090

„Baltik Super Star“ Rusko, Petrohrad 17.-22.04.2015

IV. Mezinárodní  festival populární estrádní písně „Baltik Super Star“ 17.-22.04.2015 v rámci  Mezinárodního festivalu Festivalů „Baltic Extravaganza“

Mezinárodní soutěž populární písně, která se zaměřuje na živé vystoupení mladých umělců, vystoupení souborů a ukázky tvůrčích  projektů, stejně jako vytvoření příjemné, tvůrčí a kamarádské atmosféry   lidí z různých zemí, se uskuteční v období od 17. dubna – 22. dubna 2015 ve městě St Petersburg, Rusko.

Soutěž se skládá ze tří fází.

První fáze: přijímání žádostí (v souladu s pravidly), zaslaných do organizačního výboru.

Druhá etapa: výběr soutěžících  dle zaslaných podkladů.

Třetí etapa: semifinále a finále.

 1. Pravidla pro účast:

1 Soutěže se účastní umělci s populární písní ve věku od 16 let (sólisté, dueta, sbory)

2 Předběžný výběr účastníků zajišťuje organizační výbor « ARTproduction „, na základě dříve podaných žádostí

3 Z jedné země se může festivalu zúčastnit maximálně 3 zpěváci

Pořadatel má právo předložit více než čtyři umělce z každého regionu Ruské fesderace

 

4 Oficiální materiály   do soutěže musí být zaslány nejpozději do 31.března 2015

5 Konkurzní materiály a dokumenty:

 1. a) co kdo napsal o zpěvákovi – tiskové zprávy
 2. b) foto 4-5 kusy. formát jpg
 3. c) fotografické koláže nebo klip z písně, kterou se bude prezentovat
 4. d) 3 Soutěžní skladby: 1) Píseň dle osobního výběru v jazyce země, ze které zpěvák pochází , 2) světový hit, provedený v původním jazyce; 3). vlastní song (psaný speciálně pro účastníka v rodném jazyce). Doba trvání každé z písní by neměla přesáhnout 3,5 (tři a půl minuty). Zvukový záznam musí být zaznamenán v audio formátu (WAV) na CD médiu nebo mini CD.
 5. e) tvůrčí biografie účastníka s kopiemi diplomů (pokud existují) a seznam festivalů a soutěží, na kterých se již zúčastnil
 6. f) kopie pasu soutěžící a jejich doprovodů
 7. g) reklamní materiál plakát a billboard účastníka v elektronické podobě, či vizuály pro písně nebo klipu.

6 Všechny materiály předložené organizačnímu výboru nebudou vráceny ani přezkoumány. Materiály předložené po uplynutí lhůty nebudou brány v potaz.

 1. Organizace výběrového řízení.

1 první výběr (prosévání) se provádí v přítomnosti příslušné poroty, která se skládá ze známých osobností – populární umělce a producenty. Výběr se bude konat dne 20.3.2015 (Rusko)

2 odbornou porotou vybrány soutěžící obdrží oficiální pozvání k účasti v soutěži

3 1 a 2 kola soutěže se konají veřejně  –  dvě soutěžní písně – realizace na jedné z ikonických míst Petrohradu

4 V 1. kole soutěžící zpívá píseň v rodném jazyce,  ve 2. kole pak světový hit v původním jazyce a závěrečnou píseň napsanou speciálně pro účastníka, zpívá v libovolném  jazyce.  Soutěžící, kteří obsadí první 3 příčky, jsou zařazeny mezi kandidáty na nominaci Mezinárodní hudební cenu „Anděl naděje“.

Kvalitní zvukové záznamy poskytuje soutěžící.

5 Po příjezdu do Petrohradu, před losování pořadí soutěže, účastník předá ředitelství festivalu   multimediální základy písní –  kde projde kontrola časové stopy .

6 změna písně zaslané do festivalu, je možná, jen písemnou formou a měsíc před zahájením festivalu

7 porota boduje otevřeně a k dispozici má 10-bodovou stupnici

8 po celou dobu, jsou všichni soutěžící a doprovázející osoby, členové poroty a speciální  hosté ubytování včetně snídaně (formou bufetu)bezplatně – jde na úkor organizačního výboru

9 Pořadí vystoupení soutěžících se určí losem

10 Náklady spojené s příjezdem a odjezdem finalistů a doprovodné osoby nesou účastníci ve své režii, včetně zdravotního pojištění a vyhotovení víza

11 na finále soutěže organizační výbor obstará účastníkům make-up  a také kadeřníka

12 festivalový výbor upozorňuje média, které se musí akreditovat

13 televizní záznam konkurzu poskytuje společnost „VIDIKOR» (Vidicor.TV)

14 Žádosti jsou přijímány na adrese: v češtině, pro následný překlad do ruštiny: narimodels@volny.cz  ty pak budou přeposlány na:  tsherba@mail.ru  (+7 921 921 6381).

Neúplné žádosti nebudou přijaty!

III. Porota soutěže.

Mezinárodní porota je tvořená Ředitelstvím festivalu vybraných oblíbených popových umělců, skladatelů, básníků, manažerů, producentů, novinářů a politických osobností, intelektuálů,  -mezinárodně uznávaných.

 

Kvantitativní složení poroty roku 2015  – ne více než 7 lidí, včetně:

Předseda poroty, technický tajemník poroty.

Předseda poroty musí být schváleny organizačního výboru festivalu nejpozději do jednoho (1) měsíce před začátkem soutěže.

1 Hodnotící kritéria jsou schválené porotou den před soutěží

2 držitel Grand Prix  –  obdrží největší množství bodů

3 Zasedání mezinárodní poroty je otevřené a rozhodnutí poroty jsou konečná a nelze je měnit.

4 Rozhodnutí mezinárodní poroty je zapsané v protokolu. Zápisy mezinárodní poroty jsou vedeny v ruštině a uloženy na vedení festivalu po dobu 1 roku.

 

Ceny a ocenění.

1 Podle počtu bodů se určí pořadí soutěžících a předají se následující ceny a bonusy:

 1. a) GRAND PRIX – 1000 €, zvláštní cena, diplom Grand Prix
 2. b) 1. cena – 500 €, zvláštní cena, diplom vítěze soutěže
 3. c) 2. cena – 400 € , zvláštní cena, diplom laureáta
 4. d) 3. místo – 200 €, zvláštní cena, diplom vítěze soutěže
 5. e) cena sympatií diváků- zvláštní cena laureát diplom
 6. f) cena sympatií novinářů- zvláštní cena laureát diplom
 7. g) další účastníci ve finále budou odměněni hodnotnými cenami a diplomy finalistů
 8. h) rozhodne-li se mezinárodní porota neurčit vítěze Grand Prix pro malý bodový rozdíl mezi prvními finalisty cena nebude udělena.
 9. i) Podle rozhodnutí ředitelství festivalu se držitel mezinárodní poroty „Grand Prix“ podílí na galakoncertu a závěrečném ceremoniálu, bez zaplacení poplatku za výkon.
 10. j) předání zvláštních cen pro soutěžící od organizací, sdružení, podniků různých forem vlastnictví, médií, významných osobností kultury a popových interpretů, vyrobené se souhlasem vedení festivalu a mezinárodní poroty. Dary nesmí být méně hodnotné jak 1000 (tisíc) dolarů.

 

 

 1. Doplnění.

1 Organizační výbor není odpovědný za porušení práv na užívání  deklarované soutěžní písně

Účastník (semifinále, finále), umožňuje organizačnímu výboru používat jeho foto ve výrobě reklamních materiálů a souhlasí s použitím jeho jména v souvislosti se soutěží

 1. Finalisty opravňuje organizační výbor soutěže:
 2. a) veřejně užívat písně finalistů soutěže pro informační, propagační a jiné účely
 3. b) přehrávání a nahrávání jakýmikoli prostředky ale v žádném případě nepoškozujíce soutěžící, tak i jejich výkony, které se konaly v rámci soutěže
 4. c) vytvářet audio a video produkty vytvořené na koncertních a soutěžních vystoupení, s cílem šířit reklamní materiály festivalu.

4 Tyto pravomoci jsou distribuovány a provozovány po celém světě

5 Účast v soutěži předpokládá plný a bezvýhradný souhlas všech pravidel stanovených v tomto nařízení,

6 finalista (laureát), který obdržel finanční odměnu, nemá právo účastnit se následné soutěže Mezinárodního festivalu Festivaly „Baltské fantastická“ v Petrohradě po dobu 3 let.

7 V případě nedodržení těchto pravidel stanovených v tomto nařízení, soutěžící může být diskvalifikován.

8 diskvalifikace v soutěži je:

porušení pravidel stanovených v tomto nařízení;

poškození pověsti festivalu;

nepřítomnost finalistů na zvukových zkouškách;

odchylky od plánovaných výkonů (písní), jaké byly předvedeny na generálce;

porušování autorských práv, konflikt s porotou, organizátory či sponzory,

tlak na porotce, organizátory či sponzory, za účelem získání preferencí;

obscénní nebo vulgární chování vůči členům organizačního výboru, členům poroty a veřejnosti;

Rozhodnutí –  vyloučit finalistu přijímá organizační výbor festivalu

9 Na dotisk materiálů a jejich využití v jakékoli formě, včetně elektronických médií, stejně jako na internetu, musí být odkaz na Mezinárodním festival festivalů „Baltské fantastická“  .

10 účastník (individuální umělec), přijatý do soutěže je povinen organizátorovi zaplatil poplatek ve výši 380 eur v hotovosti nebo bankovním převodem na účet fondu (má být vyplacena v rublech pak kurzem + 5%). Organizování poplatek musí být uhrazen nejpozději 21 dnů před soutěží. V hotovosti v den příjezdu.

Poznámka: V případě odmítnutí účasti v soutěži  je poplatek nevratný.

11 Ubytování a transfery (vlakové nádraží, letiště – hotel – nádraží, letiště)  nese k tíži organizační výbor.

12 Všechny platby i platby pojistného jsou vyráběny v ruských rublech

13 Povinná je účast všech soutěžících v charitativních akcí pořádaných v rámci festivalu.

 

POROTA

Festivalu „BALTIC SUPER STAR“ 2015

Spolupředsedové poroty:

 • Producent, Josef Čermák (Česká republika)
 • Umělec Mansour Tašmatov (Uzbekistán)

Členy poroty jsou:

 • generální ředitel producentského centra, prezident nadace „Mecenat“

Držitel mezinárodní premie, Tatiana Šerba (Rusko)

Členové poroty, zodpovědný a technický tajemník festivalu, bude představen 21 dnů před soutěží

 

Organizační výbor: tel / fax: 8 (812) 712-70-15, mobilní telefon: 8-921-921-63-81 E-mail: tsherba@mail.ru

St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 014St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 377St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 376St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 375St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 373St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 288St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 251St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 119St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 090St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 089St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 058St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 034St, Petěrburg - RF - 12.-19.5.2011 031P1070435P1070537P1070578100_1291100_129520130411_18595920130411_192308IMG_0364IMG_0453IMG_0528IMG_3619IMG_3676
Chci být zastupován
Spolupráce se zpěváky a s kapelami

Zastupujeme i další hvězdy českého showbussinesu, mezi naše klienty patří producent Jarek Šimek, kapela Pozdní sběr nebo zpěvačku Michaelu Noskovou.