“ XXVIII Mezinárodní soutěž Slovanský bazar“ VITEBSK – 2019 „

Toto nařízení bylo vypracováno na základě Pokynů o podmínkách a postupech pro Mezinárodní soutěž popových umělců, schválených usnesením Ministerstva kultury Běloruské republiky ze dne 25. března 2009 č. 6 (se změnami a dodatky) a určuje podmínky a pořadí XXVIII Mezinárodní soutěže popových umělců “ Vitebsk-2019 “

V rámci XXVIII. Mezinárodního uměleckého festivalu „SLAVIC BAZAAR IN VITEBSK“, který se bude konat od 8. července do 17. července 2019 (11. července – otevírání 15. července – závěr festivalu) ve Vitebsku, se koná XXVIII. Mezinárodní soutěž popových skladatelů „VITEBSK-2019″ Běloruské republice.

Mezinárodní soutěž umělců koncertů ve Vitebsku je určena k tomu, aby sloužila cílům Mezinárodního uměleckého festivalu „Slavianski Bazaar in Vitebsk“ zaměřeného na identifikaci a podporu kreativně nadaných dětí a talentovaných mladých lidí, rozvíjení jejich schopností a rozšiřování výkonnostních dovedností, rozvoj a posilování mezinárodních kulturních vztahů, duchovních a kulturních hodnot.

 1. PRAVIDLA ÚČASTI
 2. Příprava a pořádání soutěže, jakož i předběžný výběr účastníků provádí a koordinuje Státní instituce „Kulturní centrum Vitebsk“ – ředitelství Mezinárodního uměleckého festivalu „Slovanský bazar ve Vitebsku“ (dále jen „ředitelství festivalu“) na základě oficiálních žádostí, tvůrčích doporučení a materiálů, předložené do soutěže.
 3. Chcete-li se účastnit soutěže:

umělci od 18 do 31 let včetně (od posledního dne festivalu);

ne více než 20 účastníků z různých zemí světa (jeden umělec za zemi);

kteří mají zkušenosti s koncertními vystoupeními, kteří se prohlásili za úspěšné v národních hudebních soutěžích a festivalech, mají doporučení od vládních ministerstev a kulturních oddělení (povinné pro SNS a pobaltské země), výrobních center, hudebních studií, hudebních televizních a rozhlasových pořadů, Direkce hudebních festivalů a soutěží.

 1. Oficiální přihláška (dodatek 1).
 2. Konkurzní materiály:

Tisková zpráva

Prezentace zvuku / zvuku

Zvukové fondy „plus jeden“ a „minus jeden“ s nahrávkami 3 děl navržených pro soutěž: 2 písně provedené v druhém soutěžním dni finále

VIDEO / Video Prezentace (video materiály se soutěžními pracemi odrážejícími umělecký obraz účastníka, profesionálně natočený a namontovaný, s potřebnou kvalitou pro jejich demonstraci.) Technické požadavky: TV formát: AVI DV, PAL, 48 KHz, HD formát, FuLL HD, rozlišení 1920×1080 , poměr stran 16: 9, rychlost snímání: 25k / s, MPEG-2, PAL, 9000 konstantní, stereo.

 

Texty předkládaných děl pro soutěž v originálním jazyce a překlady v ruštině a angličtině.

FOTO / Foto (typ: JPG, PNG, TIFF, PSD; velikost: nejméně 2500 px na krátké straně; rozlišení: nejméně 250 dpi).

Profesní životopis (kreativní biografie) s přílohami diplomů z jiných hudebních soutěží a festivalů (2017-2018)

Kopie cestovních pasů účastníka soutěže a doprovodné osoby.

Doporučení státního kulturního úřadu zúčastněné země, které soutěžící zastupuje (je-li k dispozici).

Doklad potvrzující vítězství v národním kvalifikačním kole (během jeho chování).

 1. Oficiální přihlášky a soutěžní materiály k účasti v soutěži musí být zaslány do 1. dubna 2019 na e-mail: bazarslavianski@gmail.com. Tel .: + 375 (212) 674-437; + 375 (212) 67 33 40.
 2. Materiály předané k účasti v soutěži nejsou přezkoumány. Neúplné materiály nebo materiály předložené po uplynutí lhůty nejsou přijaty k posouzení.
 3. Oficiální potvrzení o účasti v soutěži (Pozvánka) zasílá ředitelství festivalu jménem Stálého republikánského organizačního výboru (dále jen „Organizační výbor“) k přípravě a pořádání Mezinárodního uměleckého festivalu „Slovanský bazar ve Vitebsku“ nejdříve šest týdnů před soutěží.
 4. Průběh soutěže je krytý akreditovanými médii na festivalu.
 5. ORGANIZACE SOUTĚŽE
 6. Soutěž se skládá ze dvou soutěžních dnů. Veškeré konkursy se konají veřejně na hlavním festivalovém místě – letním amfiteátru.
 7. V prvních dnech soutěže se uskutečňuje populární a rozpoznatelný kus skladatele slovanské země a v jednom ze slovanských jazyků, který zaujímá vedoucí postavení v grafech – „slovanský hit“, doprovázený orchestrem. Trvání zvuku není delší než 4 (čtyři) minuty.
 8. Uspořádání písně s orchestrem zajišťuje ředitelství festivalu. 12. Druhý den soutěže vyvíjí populární, rozeznatelnou práci, která zaujímá (zaujímá) vedoucí pozici ve světových hitparádách – „Světový hit„. Píseň, která trvá nejdéle 4 (čtyři) minuty, je doprovázena soundtrackem „minus one“. Nahrávání pomocného hlasu (zpěvného vokálu) je přípustné, pokud nedojde k duplikátu hlavního hlasu (melodické čáry) a nenaruší poslech interpreta. Záznam zvuku je poskytován přímo soutěžícím.
 9. Před výběrem soutěže účastník předá ředitelství festivalu nosiče koncertních zvukových záznamů (flash card), aby zajistil kontrolu hrací doby hry.
 10. Nahrazení děl předložených k soutěži může být provedeno pouze s písemnou žádostí účastníka a se souhlasem Ředitelství festivalu nejpozději 2 měsíce před zahájením soutěže. 15. Pořadí výkonů soutěžících je určeno losováním pro každý soutěžní den, který se koná za přítomnosti sdělovacích prostředků a členů mezinárodní poroty (dále jen porota)
 11. Předběžné zkoušky s orchestrem se konají v Minsku. Účastníci, kteří nezačali zkoušet s orchestrem ve lhůtách stanovených ředitelstvím festivalu, se nemohou účastnit soutěže.
 12. Do soutěže se může účastnit soutěžící pouze s jednou doprovodnou osobou (stylista, make-up artist, producent, skladatel, učitel atd.).
 13. Náklady spojené s cestou soutěžícího a jedné doprovodné osoby k účasti na předběžných zkouškách v Minsku a na konci soutěže města Vitebsk (pokud existují přímé lety v závislosti na rozvržení osobní dopravy), jejich registrace, zaplacení zdravotního pojištění, jsou poskytovány těmito osobami a / nebo vedoucími osobami.
 14. Výdaje spojené s ubytováním a stravováním, cestovní výdaje a doprovodná osoba (s výjimkou účastníků a doprovodných osob žijících v Běloruské republice) z města Minsk do Vitebska, jakož i zpátky z města Vitebsk do města Minsk ( v závislosti na rozvržení osobní dopravy v případě nepřímých letů), reklamní kampaň soutěže, televizní vysílání, výroba tištěných materiálů, poskytování případně průvodce-tlumočníkem, meziměstská doprava (autobus) se provádí na tun prostředků z republikových a (nebo) místních rozpočtů v mezích prostředků poskytnutých státním orgánem pro pořádání centralizovaných akcí, jakož i zdrojů, které nejsou zákonem zakázány.

Poznámka: V době soutěže jsou všichni účastníci soutěže a jejich účastníci ubytováni v jednom z hotelů ve Vitebsku, který je určen ředitelstvím festivalu

 1. MEZINÁRODNÍ JURY
 2. Mezinárodní porota tvoří ředitel festivalu na základě smlouvy mezi populárními zpěváky, skladateli, básníky, manažery, producenty, novináři, veřejnostmi a politickými představiteli, zástupci kreativní inteligence, kteří jsou mezinárodně uznávaní a propagují myšlenky festivalu a nejsou manažeři ani producenty soutěžících.
 3. Kvantitativní složení poroty v roce 2019 – nejvýše 12 osob, včetně předsedy poroty, odpovědných a technických sekretářů poroty.
 4. Předseda poroty schválí organizační výbor festivalu nejpozději jeden (jeden) měsíc před zahájením soutěže.
 5. Porota posoudí výkon soutěže na 10bodové stupnici. Nejnižší skóre je „5“ (pět).
 6. Kritéria hodnocení soutěžního výkonu jsou určena složením poroty na prvním organizačním zasedání poroty, které se koná jeden den před zahájením soutěže.
 7. Formulář hlasování pro jury – otevřený (elektronický).
 8. Hlasování členů poroty se koná na konci každého soutěžícího v každém dni soutěže. Výsledky hlasování jsou zobrazeny na obrazovce LED na jevišti a na televizním monitoru členů poroty a jsou veřejně ohlášeny.
 9. Shrnují se výsledky hlasování pro dva dny soutěže. 28. Z počtu závodníků, kteří provedli nejvyšší počet bodů obdržených během dvou dnů soutěže, určuje porota vítěze Grand Prix, laureátů a vítězů soutěže Mezinárodní umělci popových písní „Vitebsk-2019″.
 10. Žadatel o udělení Grand Prix soutěže je účastník, který získal nejvyšší počet bodů po výsledcích dvou soutěžních představení.
 11. V případě rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, o němž hlasoval předseda poroty. Za přítomnosti kontroverzních otázek vyplývajících z práce poroty je rozhodující názor předsedy poroty.
 12. Porota má právo rozdělit cenu (s výjimkou Grand Prix a 1. ceny) stejným dílem mezi dva soutěžící, kteří zaznamenají stejné body nebo s nepatrným rozdílem bodů (až 2 body).
 13. Pokud není rozhodnutím Mezinárodní poroty identifikovat účastníka, který splňuje požadovaná kritéria pro udělení ceny (včetně „Grand Prix“), cena nebude udělena.
 14. Zasedání mezinárodní poroty jsou uzavřeny, rozhodnutí poroty jsou konečné a nepodléhají revizi.
 15. Rozhodnutí mezinárodní poroty jsou vypracována protokoly. Protokoly mezinárodní poroty jsou uchovávány v ruštině a jsou trvale vedeny v ředitelství festivalu.
 16. Mezinárodní porota v rámci své činnosti pracuje podle tohoto nařízení o hospodářské soutěži.
 17. CENY A CENY

36.Vzhledem k výsledkům soutěžních výkonů v ZÁVĚREČNÉMU VÝBORU jsou uděleny ceny a ceny:

 1. „Grand Prix“ – 20.000 dolarů, zvláštní cena „LIRA“ a diplom majitele Grand Prix XXVIII Mezinárodní soutěže umělců popové písně „Vitebsk – 2019″.
 2. „1.cena“ – 15,000 (patnáct tisíc amerických dolarů), což je zvláštní cena „Lira“ a diplom XXVIII International Pop Song Contest Performers „Vitebsk-2019″ (majitel „1. cena“).
 3. „2. cena“ – 10 000 (deset tisíc) amerických dolarů, zvláštní cena „LIRA“ a diplom laureáta XXVIII. Mezinárodní soutěže umělců popových písní“Vitebsk – 2019″ (vítěz 2. ceny).
 4. „3. cena“ – 5.000 (pět tisíc) amerických dolarů, zvláštní cena „LIRA“ a diplom laureáta XXVIII. Mezinárodní soutěže umělců populární písně“Vitebsk – 2019″ (vítěz 3. ceny).
 5. Účastník soutěže, který nebyl udělen titul Laureát, získal diplom s názvem „Diplom XXVIII Mezinárodní soutěže popových skladatelů“ Vitebsk – 2019 „.
 6. Podle rozhodnutí ředitelství festivalu a mezinárodní poroty se vítěz Grand Prix účastní slavnostního koncertu slavnostního uzavření festivalu bez zaplacení poplatku.
 7. Zřizování zvláštních cen a cen soutěžících organizací, sdruženími, podniky různých forem vlastnictví, médií, významných kulturních osobností a umělců popové hudby se provádí ve spolupráci s ředitelstvím festivalu a mezinárodní porotou. Výše odměny nesmí být nižší než 2000 (dva tisíce) amerických dolarů.
 8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.
 9. Účastník soutěže (řídící strana), který žádá o účast v soutěži, zaručuje, že má právo používat deklarované hudební díla s textem, včetně autorská práva a příbuzná práva v jejich použití:- právo vykonávat dílo:

– právo používat dílo v rámci Mezinárodního uměleckého festivalu „Slavianski Bazaar in Vitebsk“ a další (bez omezení) využití díla následujícími způsoby: nahrávání, vysílání, kabelové přenosy, komunikace veřejnosti přes internet, satelitní komunikace, IP – televize, systémy MMDS, systémy OTT, mobilní technologie, zpracování, veřejný výkon, veřejná prezentace, překlad do jiného jazyka, reprodukce, import, distribuce;- možnost sublicencovat práva poskytovaná třetím osobám.

 1. Účastník soutěže (laureát, diplomat) umožňuje ředitelství festivalu využívat svůj obraz při výrobě propagačních produktů a souhlasí s tím, aby své jméno použil v souvislosti s Mezinárodním uměleckým uměním „Slavianski Bazaar in Vitebsk“.
 2. ​​Účastník soutěže se zavazuje převést na ředitelství festivalu plné výhradní právo na každé číslo soutěže bez omezení na území užívání, a to za podmínek autorského práva a práv s ním souvisejících s využitím metod uvedených v odstavci 44 tohoto předpisu podpisem příslušné smlouvy.
 3. V případě, že ředitelství festivalu v souvislosti s používáním každého čísla soutěže třetími stranami předloží jakékoliv nároky nebo žaloby, účastník soutěže bude jediným respondentem, ředitelství festivalu by mělo být zbaveno odpovědnosti. V tomto případě se účastník soutěže rovněž zavazuje odškodnit ztráty ředitelství festivalu.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
 5. Účastník soutěže (laureát, diplomat) nemá právo účastnit se následujících soutěží Mezinárodního uměleckého festivalu „Slavic Bazaar in Vitebsk“.
 6. Účastníkem soutěže účastnící se soutěže svědčí a potvrzuje, že si přečetl a plně souhlasí s tímto nařízením, bude se jimi řídit a že jeho osobně poskytnuté osobní údaje mohou využít ředitelství festivalu podle vlastního uvážení. Podpis účastníka na konci vyplněné přihlášky je nutný!
 7. V případě nedodržení pravidel tohoto nařízení může být soutěžící diskvalifikován.
 8. Základem pro diskvalifikaci v soutěži je:

51.1 porušení pravidel těchto pravidel;

51.2 Rozčarování obrazu festivalu;

51.3 nepřítomnost soutěžící na zkouškách  ;

51.4 Odchylka od plánovaného výkonu, jako tomu bylo u zkoušek ;

51.5 Porušení autorských práv, konflikt s porotou, organizátory, sponzoři;

51.6 Tlak na porotu, pořadatele za účelem získání preferencí;

51.7 Neslušné nebo vulgární chování vůči členům organizačního výboru, členům poroty a veřejnosti;

 

 

Chci být zastupován
Spolupráce se zpěváky a s kapelami

Zastupujeme i další hvězdy českého showbussinesu, mezi naše klienty patří producent Jarek Šimek, kapela Pozdní sběr nebo zpěvačku Michaelu Noskovou.